Prosedürler (İş Akışları)

​1-İç Tetkik Prosedürü

İLM. İç Tetkik Prosedürü.doc

Form_1 GTHB İç Tetkik Rapor Formu.docx

Form_2 GTHB İç Tetkik Soru Listesi.DOC

Form_3 İç Tetkik Uygunsuzluk Formu.docx

Form_4 Yıllık İç Tetkik Planı.docx

2-Düzenleyici Faaliyet Prosedürü

PR.03GTHB.24.İLM. Düzeltici Faaliyet Prosedürü.doc

Form_5 GTHB Düzenleyici Faaliyet Talep Formu.docx

From_41 DÜZELTİCİ FAALİYET İZLEME LİSTESİ.docx

3-Doküman Kontrolü ve Kayıt Prosedürü

DOKÜMAN KONTROLÜ ve KAYIT PROSEDÜRÜ.docx

Form_7 Dış Kaynaklı Döküman Listesi xxx.docx

Form_8 Güncel Doküman Formu.doc

Form_9 KYS DOKÜMAN SAKLAMA SÜRELERİ FORMU.DOC

Form_10 Revizyon İstek Formu.doc

4-Uygun Olmayan Hizmetlerin Prosedürü

PR.04 GTHB.24.İLM. Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü.doc

Form_10 Uygun Olmayan Hizmet Formu.doc

Form_11 UYGUN OLMAYAN HİZMET TAKİP FORMU.doc

5-Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürleri

İLM.YGG PROSEDURU.doc

Form_12 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTI RAPOR FORMU.doc

Form_13Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu.doc

6-Kalibrasyon Prosedürü

İLM. KALİBRASYON PROSEDURU.doc

Form Kalibrasyon Takip Formu.doc

7-Ölçme Analiz ve İyileştirme Prosedürü

İLM. ÖLÇME ANALİZ ve İYİLEŞTİRME PROSEDURU.doc

Form _44 Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu.docx

Form_42 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu.doc

Form_43 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu.docx

Form_45 Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu.doc

8-Eğitim Prosedürü

GTHB .24.İLM. EĞİTİM PROSEDURU.doc

Form_ 46 EĞİTİM KAYIT - KATILIM FORMU.doc

Form_ 48 ORYANTASYON EĞİTİMTUTANAĞI.doc

Form_47 EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU (2).doc

Form_49 EĞİTİM HİZMETİ DEĞERLENDİRME FORMU.doc

Form_63 YILLIK EĞİTİM PLANI FORMU.docx

Form_70 EĞİTİM DÖNÜŞÜ RAPOR FORMU.doc

9-Diğer Prosedürler (İş Akışları)

9-Diger Prsedurler.zip


''